Ein utruleg dag i Ålvik!
Ålvik 25. mai, 2006 er ein merkedag i Kvam si historie. Når ei bygd med 600 innbyggjarar samlar over...
01.06.2006 10:32
Les mer..

Leve Ålvik
Rød Valgallianse (RV) i Odda gir sin fulle støtte til Ålvik-samfunnet sin kamp for industriarbeidspl...
24.05.2006 14:00
Les mer..

RV mot sosialdumping
Det viser seg at polakker jobber for 27 kr timen for å bygge nye omsorgsboliger i Odda.
06.04.2006 13:33
Les mer..