Leve Ålvik
Rød Valgallianse (RV) i Odda gir sin fulle støtte til Ålvik-samfunnet sin kamp for industriarbeidsplassene ved Bjølvefossen og ei framtid for denne stolte industribygda i Hardanger.
24.05.2006 14:00
På same måte som Odda, Tyssedal og mange andre eldre industrisamfunn, er Ålvik bygd opp på den lokale vannkrafta. Kampen for Ålviks framtid er en kamp for kraftforedlende industri og industrisamfunn i hele Norge. Kampen dreier seg om Statkraft og andre kraftselskap skal ha rett til å selge ut kraftressursene til høystbydende ? eller om vannkrafta igjen skal bli et industripolitisk virkemiddel for å trygge og utvikle norsk industri. Nå må den nye regjeringa med stortingsflertallet i ryggen snarest ta alle de nødvendige tiltak for å sikre gode og langsiktige kraftvilkår for industrien i Ålvik og andre lokalsamfunn. Dersom EØS-avtalen er et hinder for å få en nasjonal politisk løsning, må EØS-avtalen opp til ny vurdering.

Odda RV har bevilget kr. 1000 til Ålvik-aksjonen og oppfordrer andre RV-lag, andre partier og hele fagbevegelsen om å gi sin fulle støtte i den videre kampen for et livskraftig lokalsamfunn.Hilsen Odda RVSolveig Våde (leder)